FacebookTwitterLinkedIn

Hoe verwijdert u de POLSAT ransomware?

Ook bekend als: Het POLSAT virus
Verspreiding: Laag
Schadeniveau: Ernstig

Instructies voor het verwijderen van de POLSAT ransomware

Wat is POLSAT?

Het belangrijkste doel van ransomware is om bestanden te versleutelen en ze ontoegankelijk te maken voor slachtoffers. Om ze ontsleutelen moten ze een decoderingstool kopen van de aanvallers. Meestal versleutelt dergelijke malware niet alleen bestanden, maar wijzigt deze ook de naam van de bestanden. POLSAT voegt een uniek ID per slachtoffer toe aan de bestandsnamen, sament met de ICQ-gebruikersnaam ICQ_Polsat, en de extensie ".POLSAT". Zo zou een bestand met de naam "1.jpg" bijvoorbeeld worden hernoemd in "1.jpg.id[C279F237-3188].[ICQ_Polsat].POLSAT", "2.jpg" in "2.jpg.id[C279F237-3188].[ICQ_Polsat].POLSAT" enzovoort. POLSAT toont ook instructies over hoe men contact kan opnemen met de aanvallers en andere details. Het toont een pop-upbericht ("info.hta") en creëert een tekstbestand ("info.txt").

Meestal maakt ransomware een losgeldbericht aan met daarin contactgegevens (e-mailadres), betalingsgegevens (de prijs van de decoderingstool, het adres van de cryptocurrency-wallet) en andere details. POLSAT's losgeldberichten vragen slachtoffers om hun ID te versturen naar de gebruiker @Polsat op ICQ Messenger. Ze mogen ook vijf versleutelde bestanden toevoegen (die geen belangrijke gegevens bevatten) en die niet groter zijn dan 4 MB. Om te bewijzen dat de aanvallers over de juiste decoderingstool beschikken, bieden ze slachtoffers aan om deze gratis te ontsleutelen voordat ze losgeld betalen. Slachtoffers worden bovendien gewaarschuwd dat ze niet mogen proberen om bestanden te decoderen met behulp van software van derden en dat ze de naam van de bestanden niet mogen wijzigen omdat dit de bestanden onherstelbaar kan beschadigen.

Meestal hebben slachtoffers twee keuzes: bestanden decoderen met decoderingssoftware of een sleutel die ze kopen bij de aanvallers, of de bestanden herstellen vanaf een back-up. Soms is het mogelijk om bestanden te decoderen met een tool van derden die beschikbaar is op internet. Er is echter geen tool van derden bekend die bestanden kan herstellen nadat die door POLSAT zijn versleuteld. Waarschijnlijk zullen niet alle slachtoffers die losgeld betalen een decoderingstool ontvangen. Met andere woorden, betalen van losgeld garandeert niet dat de cybercriminelen een decoderingstool zullen leveren. Daarom wordt het aanbevolen om geen losgeld te betalen aan cybercriminelen (zelfs niet als ze eerst enkele bestanden gratis decoderen). Het is ook belangrijk om ransomware zo snel mogelijk van de geïnfecteerde computer te verwijderen zodat deze geen andere computers op het netwerk of nieuwe bestanden kan versleutelen.

Screenshot van een bericht waarin gebruikers de opdracht krijgen om losgeld te betalen en zo hun gecompromitteerde gegevens te ontsleutelen:

POLSAT decryptie-instructions (info.hta)

Met andere woorden, dergelijke malware versleutelt bestanden met een sterk versleutelingsalgoritme (symmetrisch of asymmetrisch) en toont vervolgens een losgeldbericht. De enige variabelen zijn het algoritme dat wordt gebruikt om bestanden te versleutelen en het bedrag in cryptovaluta dat de aanvallers vragen als betaling. Een paar voorbeelden van andere ransomwarevarianten zijn Contact, Urnb en Fdcz. Zoals vermeld in de vorige paragraaf, kunnen slachtoffers hun bestanden meestal niet gratis decoderen. Dit kan enkel als ze een bestaande gegevensback-up hebben. Daarom wordt het sterk aanbevolen om regelmatig gegevensback-ups te maken. Deze back-ups moeten worden bewaard op een externe server (bijvoorbeeld in de cloud) of op een niet-aangesloten opslagapparaat.

Hoe besmette ransomware mijn computer?

Cybercriminelen verspreiden hun malware vaak via spamcampagnes met malware (phishing-e-mails), trojans, valse software-updaters, onofficiële software-activeringstools ('cracks') en onbetrouwbare bronnen voor het downloaden van software. Phishing-e-mails worden gebruikt om ontvangers te misleiden zodat ze een kwaadaardige bijlage of een kwaadaardig bestand zouden downloaden via een websitelink. Dat kan een kwaadaardig Microsoft Office-, PDF-document, archiefbestand zoals ZIP, RAR, een uitvoerbaar bestand (zoals .exe) of een JavaScript-bestand zijn. De ontvangers installeren malware nadat ze dat kwaadaardige bestand openen. Valse software-updaters zien er vaak uit als legitieme tools die updates zullen installeren. Deze tools installeren echter juist malware op computers of ze maken misbruik van bugs in verouderde software die op het besturingssysteem is geïnstalleerd.

Trojans worden gebruikt om malware te verspreiden via hun "payload". Eenmaal geïnstalleerd op het besturingssysteem, kunnen die trojans kettinginfecties veroorzaken (andere malware installeren). Voorbeelden van verdachte downloadbronnen voor bestanden en programma's zijn allerlei peer-to-peer-netwerken (bijv. torrent-clients, eMule), gratis bestandshostingwebsites, niet-officiële websites, externe downloaders, enz. Deze zijn niet betrouwbaar omdat cybercriminelen ze vaak gebruiken. om malware te verspreiden via kwaadaardige bestanden die ze vermommen als normale en legitieme bestanden of software. Gebruikers installeren de ongewenste, schadelijke software als ze die bestanden openen. Onofficiële software-activeringstools ('cracks') zouden zogenaamd gebruikers helpen om betaalde software te activeren zonder ervoor te betalen. Dergelijke tools worden echter vaak gebundeld met malware. Onthoud dat het niet legaal is om betaalde software te activeren met dergelijke tools.

Overzicht bedreiging:
Naam Het POLSAT virus
Type bedreiging Ransomware, cryptovirus, bestandslocker
Extensie versleutelde bestanden .POLSAT
Bericht met de vraag om losgeld info.hta, info.txt
Contactgegevens cybercriminelen @Polsat on ICQ
Detectienamen Avast (Win32:Trojan-gen), BitDefender (Gen:Variant.Ransom.Phobos.62), ESET-NOD32 (A Variant Of Win32/Filecoder.Phobos.C), Kaspersky (HEUR:Trojan.Win32.Generic), Microsoft (Ransom:Win32/Phobos.PC!MTB), volledige detectielijst (VirusTotal)
Symptomen U kunt bestanden die op uw computer zijn opgeslagen niet openen, voorheen functionele bestanden hebben nu een andere extensie (bijvoorbeeld my.docx.locked). Er wordt een bericht met de vraag om losgeld op uw bureaublad weergegeven. Cybercriminelen eisen losgeld (meestal in bitcoins) om uw bestanden te ontgrendelen.
Distributiemethodes Geïnfecteerde e-mailbijlagen (macro's), torrent-websites, schadelijke advertenties.
Schade Bestanden zijn versleuteld en kunnen niet worden geopend zonder losgeld te betalen. Extra trojans voor het stelen van wachtwoorden en malware-infecties kunnen samen met de ransomware-infectie worden geïnstalleerd.
Verwijdering

Om Het POLSAT virus verwijderen, adviseren onze malwareonderzoekers om uw computer te scannen met Combo Cleaner.
▼ Combo Cleaner Downloaden
Gratis scanner die controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar.

Hoe beschermt u zich tegen besmettingen met ransomware?

Geïnstalleerde software moet worden bijgewerkt en geactiveerd met tools of functies die de officiële ontwikkelaars aanbieden. Updaters en 'cracks' (niet-officiële activeringstools) van derden worden vaak gebundeld met kwaadaardige software. Zoals vermeld in de vorige parasgraaf, is het niet legaal om activeringstools van derden te gebruiken (het is uiteraard ook niet legaal om illegale software te gebruiken). Bovendien mag u geen links en bestanden openen die u ontvangt via irrelevante e-mails die werden verzonden vanaf onbekende, verdachte adressen. Dergelijke e-mails worden vaak door cybercriminelen gebruikt tools om malware te verspreiden. Het is belangrijk om te weten dat dergelijke e-mails soms worden gepresenteerd als belangrijke berichten van legitieme bedrijven, organisaties of andere instellingen. Programma's (of bestanden) moeten worden gedownload vanaf officiële, betrouwbare websites. Downloaders van derden, niet-officiële websites en andere bronnen zijn niet betrouwbaar. Uw computer moet regelmatig worden gescand op bedreigingen met behulp van een gerenommeerde antivirus- of antispywaresoftware. Als uw computer al is geïnfecteerd met POLSAT, dan raden we u aan een scan uit te voeren met Combo Cleaner om deze ransomware automatisch te verwijderen.

Losgeldbericht van de POLSAT ransomware ("info.hta") (GIF):

Weergave van het polsat ransomware-bericht (gif)

Tekst in het tekstbestand van de POLSAT ransomware:

Hello my dear friend
Unfortunately for you, a major IT security weakness left you open to attack, your files have been encrypted
If you want to restore them, install ICQ software on your PC hxxps://icq.com/windows/ or on your mobile phone search in Appstore / Google market "ICQ"
Write to our ICQ @Polsat hxxps://icq.im/Polsat
Attention!
Do not rename encrypted files.
Do not try to decrypt your data using third party software, it may cause permanent data loss.
As early you write us - then lower will be price
We give all guarantees of your files decryption
Hola mi querido amigo
Desafortunadamente para usted, una gran debilidad de seguridad de TI lo dejó expuesto a ataques, sus archivos han sido encriptados
Si desea restaurarlos, instale el software ICQ en su PC hxxps://icq.com/windows/ o en su teléfono móvil busque en Appstore / Google market "ICQ"
Escribe a nuestro ICQ @Polsat hxxps://icq.im/Polsat
¡Atención!
No cambie el nombre de los archivos cifrados.
No intente descifrar sus datos utilizando software de terceros, puede causar una pérdida permanente de datos.
Tan pronto como nos escriba, el precio será más bajo
Damos todas las garantías de descifrado de sus archivos
Ciao caro amico mio
Sfortunatamente per te, una delle principali debolezze della sicurezza IT ti ha lasciato aperto agli attacchi, i tuoi file sono stati crittografati
Se vuoi ripristinarli, installa il software ICQ sul tuo PC hxxps://icq.com/windows/ o sul tuo cellulare cerca in Appstore / mercato Google "ICQ"
Scrivi al nostro ICQ @Polsat @Polsat hxxps://icq.im/Polsat
Attenzione!
Non rinominare i file crittografati.
Non tentare di decrittografare i dati utilizzando software di terze parti, potrebbe causare la perdita permanente dei dati.
Non appena ci scrivi, il prezzo sarà inferiore
Diamo tutte le garanzie della decrittazione dei file
Bonjour mon cher ami
Malheureusement pour vous, une faille de sécurité informatique majeure vous a laissé ouvert aux attaques, vos fichiers ont été chiffrés
Si vous souhaitez les restaurer, installez le logiciel ICQ sur votre PC hxxps://icq.com/windows/ ou sur votre téléphone mobile recherchez dans Appstore / Google market "ICQ"
Écrivez à notre ICQ @Polsat hxxps://icq.im/Polsat
Attention!
Ne renommez pas les fichiers cryptés.
N'essayez pas de déchiffrer vos données à l'aide d'un logiciel tiers, cela pourrait entraîner une perte de données permanente.
Dès que vous nous écrivez - le prix sera inférieur
Nous donnons toutes les garanties de décryptage de vos fichiers
Hallo mein lieber Freund
Unglücklicherweise haben Sie aufgrund einer großen IT-Sicherheitslücke offen für Angriffe. Ihre Dateien wurden verschlüsselt
Wenn Sie sie wiederherstellen möchten, installieren Sie die ICQ-Software auf Ihrem PC hxxps://icq.com/windows/ oder auf Ihrer Handysuche im Appstore / Google Market "ICQ".
Schreiben Sie an unseren ICQ @Polsat hxxps://icq.im/Polsat
Beachtung!
Benennen Sie verschlüsselte Dateien nicht um.
Versuchen Sie nicht, Ihre Daten mit Software von Drittanbietern zu entschlüsseln, da dies zu einem dauerhaften Datenverlust führen kann.
Sobald Sie uns schreiben - dann wird der Preis niedriger sein
Wir geben alle Garantien für die Entschlüsselung Ihrer Dateien
你好我亲爱的朋友
对于您来说不幸的是,一个重大的IT安全漏洞使您容易受到攻击,您的文件已被加密
如果要还原它们,请在PC hxxps://icq.com/windows/ 或在Appstore / Google市场“ ICQ”中的手机搜索上安装ICQ软件。
写信给我们的ICQ @Polsat hxxps://icq.im/Polsat
注意力!
不要重命名加密的文件。
请勿尝试使用第三方软件解密数据,否则可能会导致永久性数据丢失。
尽早给我们写信-价格会更低
我们为您的文件解密提供所有保证

Screenshot van het POLSAT-tekstbestand ("info.txt"):

POLSAT ransomware tekstbestand (info.txt)

Screenshot van het POLSAT tekstbestand:

Hello my dear friend
Unfortunately for you, a major IT security weakness left you open to attack, your files have been encrypted
If you want to restore them, install ICQ software on your PC hxxps://icq.com/windows/ or on your mobile  phone search in Appstore / Google market "ICQ"
Write to our ICQ @Polsat hxxps://icq.im/Polsat Write this ID in the title of your message -
Free decryption as guarantee Before paying you can send us up to 5 files for free decryption.
The total  size of files must be less than 4Mb (non archived), and files should not contain  valuable information. (databases,backups, large excel sheets, etc.)  
Attention!  
Do not rename encrypted files.  
Do not try to decrypt your data using third party software, it may cause  permanent data loss.  
EVERY DAY PRICE WILL BE HIGHER
IN YOUR INTEREST TO DO ALL FAST

Screenshot van door POLSAT versleutelde bestanden (".POLSAT"-extensie):

Door de POLSAT ransomware versleutelde bestanden (.POLSAT-extensie)

De POLSAT ransomware verwijderen:

Het POLSAT virus onmiddellijk en automatisch verwijderen: Het handmatig verwijderen van malware kan een lang en gecompliceerd proces zijn, en soms is hier professionele computerkennis voor nodig. Combo Cleaner is een professionele tool voor het automatisch verwijderen van malware, en is aanbevolen voor het verwijderen van Het POLSAT virus. Download het door op de knop hieronder te klikken:
Combo Cleaner DOWNLOADEN De gratis scanner controleert of je computer besmet is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Door het downloaden van software op deze website verklaar je je akkoord met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

Snelmenu:

Ransomware melden bij de autoriteiten:

Als u het slachtoffer bent gewoden van een ransomwareaanval, dan raden we u aan dit incident aan de autoriteiten te melden. Door de opsporingsinstanties informatie te verstrekken helpt u cybercriminaliteit op te sporen en aanvallers te vervolgen. Dit is een lijst met autoriteiten waar u een ransomwareaanval kunt melden. Voor de volledige lijst van lokale cyberbeveiligingscentra en informatie over waarom u ransomwareaanvallen moet melden, kunt u dit artikel lezen.

Lijst met lokale autoriteiten waar ransomware moet worden gemeld (afhankelijk van uw woonplaats):

Het besmette apparaat isoleren:

Sommige ransomware-infecties zijn ontworpen om bestanden op externe opslagapparaten te versleutelen en te infecteren en zich over het hele lokale netwerk te verspreiden. Daarom is het erg belangrijk om het besmette apparaat (de computer) zo snel mogelijk te isoleren.

Stap 1: De internetverbinding verbreken.

De eenvoudigste manier om een computer los te koppelen van internet, is het lostrekken van de ethernetkabel naar het moederbord. Sommige apparaten zijn echter verbonden via een draadloos netwerk en voor sommige gebruikers (vooral degenen die niet bijzonder technisch onderlegd zijn) kan het loskoppelen van kabels moeilijk zijn. U kunt uw computersyseem gelukkig ook loskoppelen van het internet via het Configuratiescherm:

Navigeer naar "Configuratiescherm", klik op de zoekmachinebalk in de rechterbovenhoek van het scherm, typ "Netwerk en delen centrum" en kies het zoekresultaat: De computerverbinding met het internet verbreken (stap 1)

Klik op "Adapterinstellingen wijzigen" in de linkerbovenhoek van het scherm: De verbinding met het internet verbreken (stap 2)

Klik rechts op elke verbinding en kies "Uitschakelen". Zodra deze zijn uitgeschakeld is de computer niet langer verbonden met internet. Om de verbinding te herstellen klikt u gewoon met de rechtermuisknop op de verbinding en kiest u "Inschakelen". De internetverbinding verbreken (stap 3)

Stap 2: Ontkoppel alle opslagapparaten.

Zoals hierboven vermeld, kan ransomware gegevens versleutelen en alle opslagapparaten besmetten die op de computer zijn aangesloten. Daarom moeten alle externe opslagapparaten (flashdrives, draagbare harde schijven, enz.) onmiddellijk worden losgekoppeld.  We raden u echter ten zeerste aan om elk apparaat eerst "uit te werpen" voordat u het loskoppelt, en dit om gegevensbeschadiging te voorkomen:

Navigeer naar "Mijn Computer", klik rechts op elk aangesloten apparaat en klik op "Uitwerpen": Opslagapparaten uitwerpen

Stap 3: Meld u af bij alle cloudopslagdiensten.

Sommigr ransomware kan mogelijk de software kapen die gegevens uploadt naar "de Cloud". Hierdoor kunnen gegevens in de cloud beschadigd worden of worden versleuteld. Daarom moet u zich afmelden bij alle cloudopslagaccounts in browsers en andere gerelateerde software. Verwijder eventueel de cloudsoftware tijdelijk totdat de infectie volledig is verwijderd.

De ransomwarebesmetting identificeren:

Om een infectie goed te kunnen verwijderen, moet men deze eerst identificeren. Sommige ransomware-infecties tonen berichten met de vraag om losgeld (zie het tekstbestand van de WALDO-ransomware hieronder).

De ransomwarebesmetting identificeren (stap 1)

Dit is echter zeldzaam. In de meeste gevallen bevat de ransomware kortere berichten die simpelweg aangeven dat de gegevens gecodeerd zijn en dat de slachtoffers losgeld moeten betalen. Ransomware genereert doorgaans berichten met verschillende bestandsnamen (bijvoorbeeld "_readme.txt", "READ-ME.txt", "DECRYPTION_INSTRUCTIONS.txt", "DECRYPT_FILES.html", enz.). Daarom lijkt het gebruik van de naam van een losgeldbericht ook een goede manier om de infectie te identificeren. Het probleem is echter dat veel van deze namen generiek zijn en dat sommige infecties dezelfde namen gebruiken, ook al verschillen de berichten en zijn de infecties zelf niet gerelateerd. Daarom zal het gebruik van alleen de bestandsnaam van het bericht vaak ondoeltreffend zijn en kan dit zelfs leiden tot permanent gegevensverlies (doordat er dan wordt gepoogd om gegevens te ontsleutelen met tools die zijn ontworpen voor andere ransomware-infecties, dit zal waarschijnlijk de bestanden permanent beschadigen en decodering zal niet langer mogelijk zijn. zelfs niet met de juiste tools).

Een andere manier om een ​​ransomware-infectie te identificeren, is door de bestandsextensie te controleren, die aan elk gecodeerd bestand is toegevoegd. Ransomware-infecties dragen vaak de naam van de extensies die ze toevoegen (zoals de bestanden hieronder, die werden versleuteld door de Qewe-ransomware).

Ransomware identificeren (stap 2)

Deze methode is echter alleen effectief als de toegevoegde bestandsextensie ook echt uniek is. Veel ransomware-infecties voegen een generieke extensie toe (bijvoorbeeld ".encrypted", ".enc", ".crypted", ".locked", enz.). In deze gevallen is het identificeren van ransomware aan de hand van de toegevoegde extensie onmogelijk.

Eén van de snelste en eenvoudigste manieren om ransomware te identificeren is de ID Ransomware-website. Deze service herkent de meeste bestaande ransomware-infecties. Slachtoffers moeten enkel een een losgeldbericht en / of een versleuteld bestand uploaden (we raden u aan om indien mogelijke beide te uploaden).

Ransomware identificeren (stap 3)

De ransomware wordt binnen enkele seconden geïdentificeerd en u krijgt verschillende details, zoals de naam van de malwarefamilie waartoe de infectie behoort, of deze decodeerbaar is, enzovoort.

Voorbeeld 1 (De Qewe [Stop/Djvu] ransomware):

Ransomware identificeren (stap 4)

Voorbeeld 2 (.iso [Phobos] ransomware):

Ransomware identificeren (stap 5)

Als uw gegevens toch blijkt te zijn gecodeerd door een ransomware die niet wordt ondersteund door ID Ransomware, dan kunt u altijd proberen op internet te zoeken met behulp van bepaalde trefwoorden (bijvoorbeeld naam van het losgeldbericht, bestandsextensie, verstrekte contactgegevens, cryptowallet-adressen, enz.).

Decryptietools zoeken:

De versleutelingsalgoritmen die door de meeste ransomwares worden gebruikt, zijn buitengewoon geavanceerd en, als de versleuteling correct wordt uitgevoerd, kan alleen de ontwikkelaar uw gegevens herstellen. Dit komt doordat voor de decodering een specifieke sleutel nodig is, die tijdens de codering wordt aangemaakt. Gegevens herstellen zonder deze sleutel is onmogelijk. In de meeste gevallen bewaren de cybercriminelen sleutels op een externe server en niet op de geïnfecteerde machine. Dharma (CrySis), Phobos en andere bekende families van ransomware-infecties zijn vrijwel foutloos, en daarbij is het gewoon onmogelijk om versleutelde gegevens te herstellen zonder de tussenkomst van de ontwikkelaars. Desondanks zijn er ook tientallen ransomwares die slecht ontwikkeld zijn en die bugs bevatten (bijvoorbeeld het gebruik van identieke coderings- / decoderingssleutels voor elk slachtoffer, lokaal opgeslagen sleutels, enz.). Controleer daarom altijd of er decoderingstools bestaan voor de ransomware die uw computer heeft besmet.

De juiste decryptietool zoeken op internet kan lastig zijn. Daarom raden we u aan het No More Ransom Project te gebruiken, en dt is waarom identificatie van de ransomware handig is. De website van No More Ransom Project bevat een sectie "Decryptietools" met een zoekbalk. Voer daar de naam in van de ransomware die u hebt geïdentificeerd, en bekijk de beschikbare decryptors.

Ransomware-decryptors zoeken via de nomoreransom.org website

Bestanden herstellen met tools voor gegevensherstel:

Afhankelijk van de situatie (de kwaliteit van de ransomware, het gebruikte versleutelingsalgoritme enz.) kan het mogelijk zijn om bestanden te herstellen met behulp van tools van derden. Hiervoor raden we u de tool Recuva aan, ontwikkeld door CCleaner. Deze tool ondersteunt meer dan duizend gegevenstypen (afbeeldingen, video, audio, documenten, enz.) en is zeer intuïtief (er is weinig kennis nodig om gegevens te herstellen). Bovendien is het gebruik van de herstelfunctie volledig gratis.

Stap 1: Voer een scan uit.

Start de Recuva-applicatie en volg de wizard. U krijgt verschillende vensters te zien waarin u kunt kiezen naar welke bestandstypen u wilt zoeken, welke locaties moeten worden gescand, enz. Het enige dat u moet doen, is in de opties selecteren waar u naar zoekt en de scan starten. We raden u aan om de "Diepe scan" in te schakelen voordat u begint, anders zijn de scanmogelijkheden van dit programma beperkt.

Recuva dataherstel-wizard

Wacht tot Recuva de scan heeft voltooid. De scanduur is afhankelijk van het aantal bestanden (aantal én bestandsgrootte) dat u scant (het scannen van enkele honderden gigabytes kan bijvoorbeeld meer dan een uur duren). Wees dus geduldig tijdens het scanproces. We raden u ook af om bestaande bestanden te wijzigen of te verwijderen, aangezien dit de scan kan verstoren. Als u tijdens het scannen bestanden toevoegt (bijvoorbeeld door deze te downloaden), dan zal de scanduur worden verlengd:

Recuva dataherstel scanduur

Stap 2: Gegevens herstellen.

Zodra het proces is voltooid, selecteert u de mappen / bestanden die u wilt herstellen en klikt u op "Herstellen". Houd er rekening mee dat er voldoene vrije ruimte nodig is op uw harde schijf om gegevens te kunnen herstellen:

Recuva tool voor gegevensherstel

Backups maken van uw gegevens:

Uw bestanden goed beheren en er backups van maken is belangrijk voor de veiligheid van uw gegevens. Wees dus altijd voorzichtig en plan vooruit.

Partitiemanagement: We raden u aan uw gegevens op meerdere partities te bewaren en belangrijke bestanden niet op dezelfde partitie als het besturingssysteem te bewaren. Als u in een situatie terechtkomt waarin u het systeem niet kunt opstarten en u wordt gedwongen de schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd te formatteren (in de meeste gevallen is dit waar malware-infecties zich verbergen), dan zult u alle gegevens verliezen op die partitie. Vandaar het voordeel van het instellen van meerdere partities: als u het volledige opslagapparaat aan een enkele partitie hebt toegewezen, wordt u gedwongen alles te verwijderen, maar door meerdere partities aan te maken en de gegevens correct toe te wijzen, kunt u dit voorkomen. U kunt uw partities eenvoudig formatteren zonder de andere partities te wijzigen. Zo wordt de ene partitie opgeschoond en blijven de andere onaangeroerd, en blijven uw gegevens veilig bewaard. Het beheren van partities is vrij eenvoudig en u kunt alle benodigde informatie vinden op de Microsoft website met documentatie.

Gegevensbackups: Een van de meest betrouwbare back-upmethoden is om een extern opslagapparaat te gebruiken voor uw backups en dit niet te verbinden met uw computersysteem. Kopieer uw gegevens naar een externe harde schijf, flashdrive, SSD, HDD of een ander opslagapparaat, koppel deze los en bewaar deze op een veilige en droge plaats uit de buurt van zon en extreme temperaturen. Deze methode is natuurlijk niet erg praktisch, want back-ups en updates van gegevens moeten met enige regelmaat worden gemaakt. U kunt ook een cloudservice of externe server gebruiken. Hiervoor is een internetverbinding vereist en is er altijd een kans op beveiligingsinbreuken, hoewel dat zelden voorkomt.

We raden u aan om Microsoft OneDrive te gebruiken om backups te bewaren van uw bestanden. Met OneDrive kunt u uw persoonlijke bestanden en gegevens in de cloud opslaan en bestanden synchroniseren tussen computers en mobiele apparaten, zodat u uw bestanden vanaf al uw Windows-apparaten kunt openen en bewerken. Met OneDrive kunt u bestanden opslaan, delen en er previews van weergeven, de downloadgeschiedenis openen, bestanden verplaatsen, verwijderen en hernoemen, nieuwe mappen maken en nog veel meer.

U kunt een back-up maken van uw belangrijkste mappen en bestanden op uw pc (uw bureaublad-, documenten- en afbeeldingenmappen). Enkele van de meest opvallende functies van OneDrive zijn bestandsversiebeheer, waarmee oudere versies van bestanden tot 30 dagen bewaard blijven. OneDrive heeft ook een prullenbak waarin al uw verwijderde bestanden voor een beperkte tijd worden bewaard. Verwijderde bestanden worden niet meegeteld bij de opslaglimieten van de de gebruikers.

OneDrive werkt met HTML5-technologie en u kunt er bestanden tot 300 MB mee uploaden via klikken en slepen in de webbrowser, of bestanden tot 10 GB via de OneDrive desktop-app. Met OneDrive kunt u volledige mappen downloaden als een enkel ZIP-bestand met maximaal 10.000 bestanden, hoewel er per download een limiet is van 15 GB.

OneDrive wordt standaard geleverd met 5 GB gratis opslagruimte. Extra opslaglimieten van 100 GB, 1 TB en 6 TB zijn beschikbaar met een betalend abonnement. U kunt deze abonnementen verkrijgen door extra opslagruimte aan te kopen, al dan niet in combinatie met een Office 365-abonnement.

Een gegevensbackup maken:

De backup-procedur blijft dezelfde voor alle types bestanden en mappen. Dit is hoe u een backup van uw bestanden kunt maken met Microsoft OneDrive

Stap 1: Kies de bestanden en mappen waar u een backup van wilt maken.

Klik op het OneDrive-icoon in de taakbalk

Klikop het OneDrive cloud-icoon om het OneDrive-menu te openen. In dit menu kunt u uw backup-instellingen personaliseren.

Kies Hulp en instellingen en klik op Instellingen

Klik op Hulp & instellingen en kies Instellingen uit het uitklapmenu.

Selecteer het tabblad Backup en klik op Backup beheren

Ga naar het tabblad Backup en klik op Backup beheren.

Selecteer de mappen waarvan u een backup wilt maken en klik op Backup starten

In dit menu, kunt u kiezn om een backup te maken van het Bureaublad en alle bestanden daarin, of van de mappen Documenten en Afbeeldingen, met alle bestanden daarin. Klik op Backup starten.

Wanneer u nu een bestand of map toevoegt aan het bureaublad en de mappen Documenten en Afbeeldingen, wordt er automatisch een back-up van gemaakt op OneDrive.

Om mappen en bestanden toe te voegen die niet op de hierboven getoonde locaties staan, moet u ze handmatig toevoegen.

Selecteer handmatig een bestand en kopieer het

Open Verkenner en navigeer naar de locatie van het bestand/de map waarvan u een backup wilt maken. Selecteer deze, klik er met de rechtermuisknop op en klik op Kopiëren.

Plak het gekopieerde bestand in de OneDrive-map om een backup te maken

Vervolgens navigert u naar OneDrive, en klikt u met de rechtermuisknop gelijk waar in het venster, en klikt u op Plakken. U kunt ook een bestand slepen en neerzetten in OneDrive. OneDrive maakt automatisch een back-up van de map / het bestand.

Status van bestanden in de OneDrive-map

Van alle bestanden die aan de OneDrive-map zijn toegevoegd, wordt automatisch een back-up in de cloud gemaakt. De groene cirkel met het vinkje erin geeft aan dat het bestand zowel lokaal als op OneDrive beschikbaar is en dat de bestandsversie op beide hetzelfde is. Het pictogram met een blauwe wolk geeft aan dat het bestand nog niet is gesynchroniseerd en alleen beschikbaar is op OneDrive. Het synchronisatiepictogram geeft aan dat het bestand momenteel wordt gesynchroniseerd.Klik op Hulp & Instellingen en klik op 'Online weergeven'

Om bestanden te openen die enkel beschikbaar zijn op OneDrive online, gaat u naar het Hulp & instellingen-uitklapmenu en kiest u Online weergeven.

Klik op het tandwiel voor Instellingen en vervolgens op Opties

Stap 2: Corrupte bestanden herstellen.

OneDrive zorgt ervoor dat de bestanden gesynchroniseerd blijven, dus de versie van het bestand op de computer is dezelfde versie in de cloud. Als ransomware uw bestanden echter heeft gecodeerd, kunt u gebruikmaken van de OneDrive versiegeschiedenis-functie en zo bestanden herstellen naar een versie die werd gemaakt voor de versleuteling.

Microsoft 365 heeft een ransomwaredetectiefunctie die u waarschuwt wanneer uw OneDrive-bestanden dreigen te worden versleuteld of werden aangevallen. Deze functie helpt u bij het herstellen van uw bestanden. Houd er echter rekening mee dat als u geen betaald Microsoft 365-abonnement heeft, u slechts één keer gratis detectie en bestandsherstel kunt gebruiken.

Als uw OneDrive-bestanden worden verwijderd, beschadigd of geïnfecteerd door malware, kunt u uw volledige OneDrive herstellen naar een eerder tijdstip. Hier ziet u hoe u uw volledige OneDrive kunt herstellen:

Uw Onedrive herstellen

1. Als u zich heeft aangemeld met een persoonlijk account, klikt u op het tandwiel Instellingen bovenaan de pagina. Klik vervolgens op Opties en selecteer Uw OneDrive herstellen.

Als u bent aangemeld met een werk- of schoolaccount, klikt u op het tandwiel Instellingen boven aan de pagina. Klik vervolgens op Uw OneDrive herstellen.

2. Selecteer op de pagina Uw OneDrive herstellen een datum in het uitklapmenu. Merk op dat als u uw bestanden herstelt na een automatische detectie van ransomware, de aanbevolen hersteldatum reeds voor u is geselecteerd.

3. Nadat u alle opties voor bestandsherstel heeft geconfigureerd, klikt u op Herstellen om alle verdachte wijzigingen aan uw bestanden ongedaan te maken.

De beste manier om schade door ransomware-infecties te voorkomen, is regelmatig backups van uw gegevens te maken.

Klik om een reactie te plaatsen

Over de auteur:

Tomas Meskauskas

Ik ben gepassioneerd door computerbeveiliging en -technologie. Ik ben al meer dan 10 jaar werkzaam in verschillende bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen voor computertechnische problemen en internetbeveiliging. Ik werk sinds 2010 als auteur en redacteur voor PCrisk. Volg mij op Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van de nieuwste online beveiligingsrisico's. Lees meer over de auteur.

Het PCrisk-beveiligingsportal is een samenwerking van verschillende beveiligingsonderzoekers om computergebruikers te informeren over de nieuwste online beveiligingsrisico's. Meer informatie over de auteurs en onderzoekers van PCrisk vindt u op onze contact-pagina.

Onze richtlijnen voor het verwijderen van malware zijn gratis. Als u ons echter wilt steunen, kunt u ons een donatie sturen.

Verwijderingsinstructies in andere talen
QR Code
Het POLSAT virus QR code
Een QR code (Quick Response Code) is een code die door toestellen kan gelezen worden en die URL's en andere informatie bevat. Deze code kan gelezen worden met de camera van een smartphone of tablet. Scan deze QR code om een snelle toegang te hebben tot de verwijderingsgids van Het POLSAT virus op je mobiele toestel.
Door ons aanbevolen:

Maak vandaag nog komaf met Het POLSAT virus

▼ VERWIJDER DEZE NU met Combo Cleaner

Platform: Windows

Oordeel van de redactie over Combo Cleaner:
Zeer goed!

[Terug naar boven]

De gratis scanner controleert of je computer besmet is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar.