FacebookTwitterLinkedIn

Locky Imposter ransomware

Ook bekend als: Locky Imposter virus
Schadeniveau: Ernstig

Locky Imposter ransomware verwijderingsinstructies

Wat is Locky Imposter?

Malware-beveiligingsonderzoeker dao ming si ontdekte als eerste Locky Imposter (ook bekend als "PyLocky"). Het is een losgeldvirus dat een andere risicovolle ransomware-infectie genaamd Locky imiteert. Nadat het stiekem in het systeem is geïnfiltreerd codeert Locky Imposter gegevens met behulp van de RSA en AES versleutelingsalgoritmen, maakt een kopie van elk bestand en voegt vervolgens aan bestandsnamen de extensie ".locky" toe (bv., "sample.jpg" wordt hernoemd naar "sample.jpg.locky"). Bijgewerkte varianten van deze ransomware gebruiken de extensie ".lockedfile" voor gecodeerde bestanden. Uiteindelijk blijven er twee exemplaren van elk bestand achter (één met de oorspronkelijke naam en één met de extensie ".locky"). Beide bestanden zijn gecodeerd en dus onbruikbaar. Zodra de gegevens gecodeerd zijn, maakt Locky Imposter een tekstbestand (genaamd "LOCKY-README.TXT") aan en plaatst het een kopie daarvan in elke bestaande map.

Het nieuwe tekstbestand bevat een bericht dat de gebruikers informeert over de codering en dat hen aanmoedigt om de website van Locky Imposter te bezoeken en de decoderingstool te kopen. Dit bericht is in het Engels, Frans, Italiaans en Koreaans. Hierdoor kan men veronderstellen dat de ontwikkelaars zich vooral richten op de gebruikers uit deze landen. Zoals hierboven vermeld, gebruikt Locky Imposter RSA- en AES-versleutelingen. Daarom heeft elk slachtoffer twee unieke sleutels nodig om zijn/haar gegevens te herstellen. Alle sleutels worden opgeslagen op een externe server die bestuurd wordt door cybercriminelen. Zo worden de gebruikers aangemoedigd om een decoderingstool te kopen met daarin de gepaste sleutels. Er wordt ook gezegd dat de betaling binnen 96 uur moet worden ingediend, anders worden de decryptiesleutels verwijderd. De hoogte van het losgeld ligt niet vast, maar schommelt meestal tussen 500 en 1500 euro. In ieder geval, ongeacht hoeveel het losgeld bedraagt, betaal het niet. Cybercriminelen negeren de slachtoffers meestal zodra betalingen worden ontvangen. Daarom levert losgeld betalen meestal geen positief resultaat op en worden gebruikers eigenlijk gewoon opgelicht. Wij raden u aan om alle verzoeken om decoderingstools te kopen te negeren. Er zijn momenteel geen tools die in staat zijn om RSA- en AES-versleutelingen te kraken en de gegevens kosteloos te herstellen. Daarom is de enige oplossing om alles vanaf een back-up te herstellen.

Screenshot van een bericht waarin gebruikers worden aangemoedigd om losgeld te betalen om hun aangetaste gegevens te ontsleutelen:

Locky Imposter ontsleutelingsinstructies

Er zijn tientallen ransomware-virussen zoals Locky Imposter. Bijvoorbeeld CryptoConsole, TQV, Cryptes, Jigsaw, en Deep. Merk op dat deze virussen ontwikkeld zijn door verschillende cybercriminelen, maar dat hun gedrag nauwelijks verschilt - ze versleutelen allemaal gegevens en vragen om losgeld. Er zijn meestal slechts twee grote verschillen: 1) de kosten voor het decoderen, en; 2) het type van coderingsalgoritme dat gebruikt wordt. Jammer genoeg gebruiken de meeste ransomware-virussen algoritmen die unieke decryptiesleutels genereren. Daarom is het onmogelijk om de gegevens te herstellen zonder betrokkenheid van de ontwikkelaars (en contact maken met deze mensen wordt afgeraden), tenzij het virus nog niet volledig ontwikkeld is of bepaalde bugs/gebreken vertoont (de sleutel is bijvoorbeeld ingebakken of lokaal opgeslagen of iets dergelijks). Het bestaan van ransomware vormt een sterk argument voor het regelmatig maken van gegevensback-ups, maar het is belangrijk om deze op te slaan op een externe server (bijvoorbeeld Cloud) of een niet-aangesloten opslagapparaat. Als dat niet het geval is worden de back-ups versleuteld samen met de gewone gegevens.

Hoe besmette ransomware mijn computer?

Ransomware wordt op verschillende manieren verspreid, maar de vijf meest populaire zijn: 1) trojans; 2) spam-mails [met besmettelijke bijlagen]; 3) peer-to-peer [P2P]-netwerken [torrents, eMule enz.]; 4) softwaredownloadbronnen van derden [freeware-downloadwebsites, gratis bestandshostingwebsites, enz.], en; 5) valse software-updaters. Trojans openen "achterdeuren" voor andere virussen om in het systeem te infiltreren. Schadelijke bijlagen hebben meestal de indeling van JavaScript-bestanden of van MS Office-documenten. Eenmaal geopend, voeren deze bestanden opdrachten uit die malware downloaden en installeren. P2P-netwerken en andere niet-officiële downloadbronnen stellen deze malware voor als legitieme software. Op deze manier worden veel gebruikers misleid bij het downloaden en installeren van malware. Valse updaters besmetten het systeem door verouderde (software) met fouten te misbruiken of simpelweg malware te downloaden en te installeren in plaats van de updates.

Bedreigingsoverzicht:
Naam Locky Imposter virus
Bedreigingstype Ransomware, cryptovirus, vergrendeling van bestanden
Symptomen U kunt geen bestanden meer openen die op uw computer zijn opgeslagen, eerder functionele bestanden hebben nu een andere extensie, bijvoorbeeld mijn.docx.locked. Een bericht met de vraag om losgeld wordt weergegeven op uw bureaublad. Cybercriminelen vragen om losgeld te betalen (meestal in bitcoins) om uw bestanden te ontgrendelen.
Verspreidings- methoden Geïnfecteerde e-mailbijlagen (macro's), torrent-websites, schadelijke advertenties.
Schade Alle bestanden zijn gecodeerd en kunnen niet geopend worden zonder losgeld te betalen. Extra trojans voor het stelen van wachtwoorden en malware-infecties kunnen samen met de ransomware-infectie geïnstalleerd worden.
Verwijdering

Om mogelijke malware-infecties te verwijderen, scant u uw computer met legitieme antivirussoftware. Onze beveiligingsonderzoekers raden aan Combo Cleaner te gebruiken.
▼ Combo Cleaner voor Windows downloaden
Gratis scanner die controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Combo Cleaner is eigendom van en wordt beheerd door Rcs Lt, het moederbedrijf van PCRisk. Lees meer.

Hoe uzelf te beschermen tegen besmettingen met ransomware?

Gebrek aan kennis en onvoorzichtig gedrag zijn de belangrijkste redenen voor computerbesmettingen. Voorzichtigheid is de sleutel tot veiligheid. Let daarom goed op tijdens het surfen op het internet en tijdens het downloaden/installeren/updaten van software. Denk twee keer na voordat u e-mailbijlagen opent. Bestanden die irrelevant lijken of die door verdachte e-mailadressen verzonden zijn, mogen nooit geopend worden. Download uw programma's alleen van officiële bronnen (via directe downloadlinks) in plaats van gebruik te maken van externe downloaders/installatieprogramma's. Deze tools bevatten vaak valse apps en daarom is het gebruik ervan niet aanbevolen. Houd bovendien geïnstalleerde applicaties up-to-date. Gebruik daarvoor alleen geïmplementeerde functies of tools die door de officiële ontwikkelaar geleverd worden. Het hebben van een erkende anti-virus/anti-spyware is ook van groot belang. Als uw computer al geïnfecteerd is met Locky Imposter, dan raden we u aan een scan uit te voeren met Combo Cleaner om deze ransomware automatisch te verwijderen.

Tekst voorgesteld in het Locky Imposter ransomware tekstbestand ("LOCKY-README.TXT"):

Gelieve hiervan kennis te nemen:
Al uw bestanden, afbeeldingen, documenten en gegevens zijn gecodeerd met Military Grade Encryption RSA AES-256.
Uw informatie is niet verloren maar gecodeerd.
Om uw bestanden te herstellen, moet u Decrypter aanschaffen.
Volg deze stappen om uw bestanden te herstellen.
1 * Download de Tor Browser. (Typ gewoon google "Download Tor").
2 * Ga naar URL: hxxp://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
3 * Koop de Decryptor om uw bestanden te herstellen.
Het is erg makkelijk. Als u niet gelooft dat we uw bestanden kunnen herstellen, kunt u gratis 1 bestand herstellen.
Uw unieke ID: -
VOORZICHTIG:
Probeer geen gecodeerd bestand te wijzigen of te verwijderen anders is het niet meer te herstellen.
ONDERSTEUNING:
U kunt contact opnemen met de ondersteuning om uw bestanden voor u te decoderen.
Klik op ondersteuning op hxxp://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php

--------BEGIN BIT KEY---------
-
--------EINDE BIT KEY-----------
------------------------------
FRANCAIS
------------------------------
S'il vous plaît soyez avisé:
Tous vos fichiers, images, documents et données ont été cryptés avec Military Grade Encryption RSA AES-256.
Vos informations ne sont pas perdues. Mais chiffré.
Afin de vous permettre de restaurer vos fichiers, vous devez acheter Decrypter.
Suivez ces étapes pour restaurer vos fichiers.
1 * Téléchargez le navigateur Tor. (Il suffit de taper google "Télécharger Tor").
2 * Aller à l'URL: http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
3 * Achetez le Decryptor pour restaurer vos fichiers.
C'est très simple. Si vous ne croyez pas que nous pouvons restaurer vos fichiers, alors vous pouvez restaurer 1 fichier de format d'image gratuitement.
Soyez conscient que le temps est compté. Le prix sera doublé toutes les 96 heures, alors utilisez-le à bon escient.
Votre ID unique: -
MISE EN GARDE:
N'essayez pas de modifier ou de supprimer un fichier crypté, car il sera difficile de le restaurer.
SOUTIEN:
Vous pouvez contacter le support pour aider à déchiffrer vos fichiers pour vous.
Cliquez sur support à http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
------------------------------
EINDE FRANS
------------------------------
------------------------------
BEGIN ITALIAANS
------------------------------
Si prega di essere avvisati:
Tutti i tuoi file, immagini, documenti e dati sono stati crittografati con Military Grade Encryption RSA AES-256.
Le tue informazioni non sono perse. Ma crittografato.
Per poter ripristinare i tuoi file devi acquistare Decrypter.
Seguire questa procedura per ripristinare i file.
1 * Scarica il Tor Browser. (Basta digitare su google "Download Tor").
2 * Passa a URL: http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
3 * Acquista Decryptor per ripristinare i tuoi file.
È molto semplice Se non credi che possiamo ripristinare i tuoi file, puoi ripristinare 1 file di formato immagine gratuitamente.
Sii consapevole che il tempo stringe. Il prezzo sarà raddoppiato ogni 96 ore, quindi usalo saggiamente.
Il tuo ID univoco: -
ATTENZIONE:
Si prega di non provare a modificare o eliminare alcun file crittografato in quanto sarà difficile ripristinarlo.
SUPPORTO:
È possibile contattare l'assistenza per decrittografare i file per conto dell'utente.
Clicca sul supporto in http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
------------------------------
EINDE ITALIAANS
------------------------------
------------------------------
BEGIN KOREAANS
------------------------------
조언을 받으십시오 :
모든 파일, 사진 문서 및 데이터는 군용 등급 암호화 RSA AES-256으로 암호화되어 있습니다.
귀하의 정보는 손실되지 않습니다. 그러나 암호화.
파일을 복원하려면 Decrypter를 구입해야합니다.
이 단계에 따라 파일을 복원하십시오.
1 * Tor 브라우저를 다운로드하십시오. (구글에 "Tor 다운로드"만 입력하면됩니다.)
2 * URL 찾아보기 : http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
3 * 파일을 복원하려면 Decryptor를 구입하십시오.
그것은 매우 간단합니다. 파일을 복원 할 수 있다고 생각지 않으면 이미지 형식의 파일 1 개를 무료로 복원 할 수 있습니다.
시간이 똑딱 거리고 있다는 것을 알아 두십시오. 가격은 96 시간마다 두 배가되므로 현명하게 사용하십시오.
고유 ID : -
주의:
암호화 된 파일을 수정하거나 삭제하지 마십시오. 복원하기가 어려울 수 있습니다.
지원하다:
지원 센터에 문의하여 파일의 암호를 해독하는 데 도움을받을 수 있습니다.
http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php에서 지원을 클릭하십시오.
------------------------------
EINDE KOREAANS
------------------------------

Screenshot van Locky Imposter-proces in Windows Taakbeheer:

Locky Imposter in Taakbeheer

Screenshot van de Locky Imposter website:

Locky Imposter website

Tekst op deze website:

Locky
Ontgrendel uw bestanden
In minuten!
Wat is er gebeurd?
Uw bestanden worden gecodeerd met Locky Locker.
U hebt de mogelijkheid om uw bestanden te herstellen door Locky Decryptor te downloaden. En herstel al uw bestanden.
Houd er rekening mee dat geen enkele andere decryptor voor u zal werken. U kunt proberen, maar onthoud de prijs verdubbeld elke 96 uur. Dus doe het snel.
LOCKY UNLOCKER.

Screenshot van bestanden versleuteld door Locky Imposter (".locky" extensie):

bestanden versleuteld door Locky Imposter

Locky Imposter ransomware verwijdering:

Onmiddellijke automatische malwareverwijdering: Handmatig de dreiging verwijderen, kan een langdurig en ingewikkeld proces zijn dat geavanceerde computer vaardigheden vereist. Combo Cleaner is een professionele automatische malware verwijderaar die wordt aanbevolen om malware te verwijderen. Download het door op de onderstaande knop te klikken:
▼ DOWNLOAD Combo Cleaner De gratis scanner controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Combo Cleaner is eigendom van en wordt beheerd door Rcs Lt, het moederbedrijf van PCRisk. Lees meer. Door het downloaden van software op deze website verklaar je je akkoord met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

Video die uitlegt welke stappen worden genomen in geval van een ransomware infectie:

Snelmenu:

Ransomware melden bij de autoriteiten:

Als u het slachtoffer bent gewoden van een ransomwareaanval, dan raden we u aan dit incident aan de autoriteiten te melden. Door de opsporingsinstanties informatie te verstrekken helpt u cybercriminaliteit op te sporen en aanvallers te vervolgen. Dit is een lijst met autoriteiten waar u een ransomwareaanval kunt melden. Voor de volledige lijst van lokale cyberbeveiligingscentra en informatie over waarom u ransomwareaanvallen moet melden, kunt u dit artikel lezen.

Lijst met lokale autoriteiten waar ransomware moet worden gemeld (afhankelijk van uw woonplaats):

Het besmette apparaat isoleren:

Sommige ransomware-infecties zijn ontworpen om bestanden op externe opslagapparaten te versleutelen en te infecteren en zich over het hele lokale netwerk te verspreiden. Daarom is het erg belangrijk om het besmette apparaat (de computer) zo snel mogelijk te isoleren.

Stap 1: De internetverbinding verbreken.

De eenvoudigste manier om een computer los te koppelen van internet, is het lostrekken van de ethernetkabel naar het moederbord. Sommige apparaten zijn echter verbonden via een draadloos netwerk en voor sommige gebruikers (vooral degenen die niet bijzonder technisch onderlegd zijn) kan het loskoppelen van kabels moeilijk zijn. U kunt uw computersyseem gelukkig ook loskoppelen van het internet via het Configuratiescherm:

Navigeer naar "Configuratiescherm", klik op de zoekmachinebalk in de rechterbovenhoek van het scherm, typ "Netwerk en delen centrum" en kies het zoekresultaat: De computerverbinding met het internet verbreken (stap 1)

Klik op "Adapterinstellingen wijzigen" in de linkerbovenhoek van het scherm: De verbinding met het internet verbreken (stap 2)

Klik rechts op elke verbinding en kies "Uitschakelen". Zodra deze zijn uitgeschakeld is de computer niet langer verbonden met internet. Om de verbinding te herstellen klikt u gewoon met de rechtermuisknop op de verbinding en kiest u "Inschakelen". De internetverbinding verbreken (stap 3)

Stap 2: Ontkoppel alle opslagapparaten.

Zoals hierboven vermeld, kan ransomware gegevens versleutelen en alle opslagapparaten besmetten die op de computer zijn aangesloten. Daarom moeten alle externe opslagapparaten (flashdrives, draagbare harde schijven, enz.) onmiddellijk worden losgekoppeld.  We raden u echter ten zeerste aan om elk apparaat eerst "uit te werpen" voordat u het loskoppelt, en dit om gegevensbeschadiging te voorkomen:

Navigeer naar "Mijn Computer", klik rechts op elk aangesloten apparaat en klik op "Uitwerpen": Opslagapparaten uitwerpen

Stap 3: Meld u af bij alle cloudopslagdiensten.

Sommigr ransomware kan mogelijk de software kapen die gegevens uploadt naar "de Cloud". Hierdoor kunnen gegevens in de cloud beschadigd worden of worden versleuteld. Daarom moet u zich afmelden bij alle cloudopslagaccounts in browsers en andere gerelateerde software. Verwijder eventueel de cloudsoftware tijdelijk totdat de infectie volledig is verwijderd.

De ransomwarebesmetting identificeren:

Om een infectie goed te kunnen verwijderen, moet men deze eerst identificeren. Sommige ransomware-infecties tonen berichten met de vraag om losgeld (zie het tekstbestand van de WALDO-ransomware hieronder).

De ransomwarebesmetting identificeren (stap 1)

Dit is echter zeldzaam. In de meeste gevallen bevat de ransomware kortere berichten die simpelweg aangeven dat de gegevens gecodeerd zijn en dat de slachtoffers losgeld moeten betalen. Ransomware genereert doorgaans berichten met verschillende bestandsnamen (bijvoorbeeld "_readme.txt", "READ-ME.txt", "DECRYPTION_INSTRUCTIONS.txt", "DECRYPT_FILES.html", enz.). Daarom lijkt het gebruik van de naam van een losgeldbericht ook een goede manier om de infectie te identificeren. Het probleem is echter dat veel van deze namen generiek zijn en dat sommige infecties dezelfde namen gebruiken, ook al verschillen de berichten en zijn de infecties zelf niet gerelateerd. Daarom zal het gebruik van alleen de bestandsnaam van het bericht vaak ondoeltreffend zijn en kan dit zelfs leiden tot permanent gegevensverlies (doordat er dan wordt gepoogd om gegevens te ontsleutelen met tools die zijn ontworpen voor andere ransomware-infecties, dit zal waarschijnlijk de bestanden permanent beschadigen en decodering zal niet langer mogelijk zijn. zelfs niet met de juiste tools).

Een andere manier om een ​​ransomware-infectie te identificeren, is door de bestandsextensie te controleren, die aan elk gecodeerd bestand is toegevoegd. Ransomware-infecties dragen vaak de naam van de extensies die ze toevoegen (zoals de bestanden hieronder, die werden versleuteld door de Qewe-ransomware).

Ransomware identificeren (stap 2)

Deze methode is echter alleen effectief als de toegevoegde bestandsextensie ook echt uniek is. Veel ransomware-infecties voegen een generieke extensie toe (bijvoorbeeld ".encrypted", ".enc", ".crypted", ".locked", enz.). In deze gevallen is het identificeren van ransomware aan de hand van de toegevoegde extensie onmogelijk.

Eén van de snelste en eenvoudigste manieren om ransomware te identificeren is de ID Ransomware-website. Deze service herkent de meeste bestaande ransomware-infecties. Slachtoffers moeten enkel een een losgeldbericht en / of een versleuteld bestand uploaden (we raden u aan om indien mogelijke beide te uploaden).

Ransomware identificeren (stap 3)

De ransomware wordt binnen enkele seconden geïdentificeerd en u krijgt verschillende details, zoals de naam van de malwarefamilie waartoe de infectie behoort, of deze decodeerbaar is, enzovoort.

Voorbeeld 1 (De Qewe [Stop/Djvu] ransomware):

Ransomware identificeren (stap 4)

Voorbeeld 2 (.iso [Phobos] ransomware):

Ransomware identificeren (stap 5)

Als uw gegevens toch blijkt te zijn gecodeerd door een ransomware die niet wordt ondersteund door ID Ransomware, dan kunt u altijd proberen op internet te zoeken met behulp van bepaalde trefwoorden (bijvoorbeeld naam van het losgeldbericht, bestandsextensie, verstrekte contactgegevens, cryptowallet-adressen, enz.).

Decryptietools zoeken:

De versleutelingsalgoritmen die door de meeste ransomwares worden gebruikt, zijn buitengewoon geavanceerd en, als de versleuteling correct wordt uitgevoerd, kan alleen de ontwikkelaar uw gegevens herstellen. Dit komt doordat voor de decodering een specifieke sleutel nodig is, die tijdens de codering wordt aangemaakt. Gegevens herstellen zonder deze sleutel is onmogelijk. In de meeste gevallen bewaren de cybercriminelen sleutels op een externe server en niet op de geïnfecteerde machine. Dharma (CrySis), Phobos en andere bekende families van ransomware-infecties zijn vrijwel foutloos, en daarbij is het gewoon onmogelijk om versleutelde gegevens te herstellen zonder de tussenkomst van de ontwikkelaars. Desondanks zijn er ook tientallen ransomwares die slecht ontwikkeld zijn en die bugs bevatten (bijvoorbeeld het gebruik van identieke coderings- / decoderingssleutels voor elk slachtoffer, lokaal opgeslagen sleutels, enz.). Controleer daarom altijd of er decoderingstools bestaan voor de ransomware die uw computer heeft besmet.

De juiste decryptietool zoeken op internet kan lastig zijn. Daarom raden we u aan het No More Ransom Project te gebruiken, en dt is waarom identificatie van de ransomware handig is. De website van No More Ransom Project bevat een sectie "Decryptietools" met een zoekbalk. Voer daar de naam in van de ransomware die u hebt geïdentificeerd, en bekijk de beschikbare decryptors.

Ransomware-decryptors zoeken via de nomoreransom.org website

Bestanden herstellen met tools voor gegevensherstel:

Afhankelijk van de situatie (de kwaliteit van de ransomware, het gebruikte versleutelingsalgoritme enz.) kan het mogelijk zijn om bestanden te herstellen met behulp van tools van derden. Hiervoor raden we u de tool Recuva aan, ontwikkeld door CCleaner. Deze tool ondersteunt meer dan duizend gegevenstypen (afbeeldingen, video, audio, documenten, enz.) en is zeer intuïtief (er is weinig kennis nodig om gegevens te herstellen). Bovendien is het gebruik van de herstelfunctie volledig gratis.

Stap 1: Voer een scan uit.

Start de Recuva-applicatie en volg de wizard. U krijgt verschillende vensters te zien waarin u kunt kiezen naar welke bestandstypen u wilt zoeken, welke locaties moeten worden gescand, enz. Het enige dat u moet doen, is in de opties selecteren waar u naar zoekt en de scan starten. We raden u aan om de "Diepe scan" in te schakelen voordat u begint, anders zijn de scanmogelijkheden van dit programma beperkt.

Recuva dataherstel-wizard

Wacht tot Recuva de scan heeft voltooid. De scanduur is afhankelijk van het aantal bestanden (aantal én bestandsgrootte) dat u scant (het scannen van enkele honderden gigabytes kan bijvoorbeeld meer dan een uur duren). Wees dus geduldig tijdens het scanproces. We raden u ook af om bestaande bestanden te wijzigen of te verwijderen, aangezien dit de scan kan verstoren. Als u tijdens het scannen bestanden toevoegt (bijvoorbeeld door deze te downloaden), dan zal de scanduur worden verlengd:

Recuva dataherstel scanduur

Stap 2: Gegevens herstellen.

Zodra het proces is voltooid, selecteert u de mappen / bestanden die u wilt herstellen en klikt u op "Herstellen". Houd er rekening mee dat er voldoene vrije ruimte nodig is op uw harde schijf om gegevens te kunnen herstellen:

Recuva tool voor gegevensherstel

Backups maken van uw gegevens:

Uw bestanden goed beheren en er backups van maken is belangrijk voor de veiligheid van uw gegevens. Wees dus altijd voorzichtig en plan vooruit.

Partitiemanagement: We raden u aan uw gegevens op meerdere partities te bewaren en belangrijke bestanden niet op dezelfde partitie als het besturingssysteem te bewaren. Als u in een situatie terechtkomt waarin u het systeem niet kunt opstarten en u wordt gedwongen de schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd te formatteren (in de meeste gevallen is dit waar malware-infecties zich verbergen), dan zult u alle gegevens verliezen op die partitie. Vandaar het voordeel van het instellen van meerdere partities: als u het volledige opslagapparaat aan een enkele partitie hebt toegewezen, wordt u gedwongen alles te verwijderen, maar door meerdere partities aan te maken en de gegevens correct toe te wijzen, kunt u dit voorkomen. U kunt uw partities eenvoudig formatteren zonder de andere partities te wijzigen. Zo wordt de ene partitie opgeschoond en blijven de andere onaangeroerd, en blijven uw gegevens veilig bewaard. Het beheren van partities is vrij eenvoudig en u kunt alle benodigde informatie vinden op de Microsoft website met documentatie.

Gegevensbackups: Een van de meest betrouwbare back-upmethoden is om een extern opslagapparaat te gebruiken voor uw backups en dit niet te verbinden met uw computersysteem. Kopieer uw gegevens naar een externe harde schijf, flashdrive, SSD, HDD of een ander opslagapparaat, koppel deze los en bewaar deze op een veilige en droge plaats uit de buurt van zon en extreme temperaturen. Deze methode is natuurlijk niet erg praktisch, want back-ups en updates van gegevens moeten met enige regelmaat worden gemaakt. U kunt ook een cloudservice of externe server gebruiken. Hiervoor is een internetverbinding vereist en is er altijd een kans op beveiligingsinbreuken, hoewel dat zelden voorkomt.

We raden u aan om Microsoft OneDrive te gebruiken om backups te bewaren van uw bestanden. Met OneDrive kunt u uw persoonlijke bestanden en gegevens in de cloud opslaan en bestanden synchroniseren tussen computers en mobiele apparaten, zodat u uw bestanden vanaf al uw Windows-apparaten kunt openen en bewerken. Met OneDrive kunt u bestanden opslaan, delen en er previews van weergeven, de downloadgeschiedenis openen, bestanden verplaatsen, verwijderen en hernoemen, nieuwe mappen maken en nog veel meer.

U kunt een back-up maken van uw belangrijkste mappen en bestanden op uw pc (uw bureaublad-, documenten- en afbeeldingenmappen). Enkele van de meest opvallende functies van OneDrive zijn bestandsversiebeheer, waarmee oudere versies van bestanden tot 30 dagen bewaard blijven. OneDrive heeft ook een prullenbak waarin al uw verwijderde bestanden voor een beperkte tijd worden bewaard. Verwijderde bestanden worden niet meegeteld bij de opslaglimieten van de de gebruikers.

OneDrive werkt met HTML5-technologie en u kunt er bestanden tot 300 MB mee uploaden via klikken en slepen in de webbrowser, of bestanden tot 10 GB via de OneDrive desktop-app. Met OneDrive kunt u volledige mappen downloaden als een enkel ZIP-bestand met maximaal 10.000 bestanden, hoewel er per download een limiet is van 15 GB.

OneDrive wordt standaard geleverd met 5 GB gratis opslagruimte. Extra opslaglimieten van 100 GB, 1 TB en 6 TB zijn beschikbaar met een betalend abonnement. U kunt deze abonnementen verkrijgen door extra opslagruimte aan te kopen, al dan niet in combinatie met een Office 365-abonnement.

Een gegevensbackup maken:

De backup-procedur blijft dezelfde voor alle types bestanden en mappen. Dit is hoe u een backup van uw bestanden kunt maken met Microsoft OneDrive

Stap 1: Kies de bestanden en mappen waar u een backup van wilt maken.

Klik op het OneDrive-icoon in de taakbalk

Klikop het OneDrive cloud-icoon om het OneDrive-menu te openen. In dit menu kunt u uw backup-instellingen personaliseren.

Kies Hulp en instellingen en klik op Instellingen

Klik op Hulp & instellingen en kies Instellingen uit het uitklapmenu.

Selecteer het tabblad Backup en klik op Backup beheren

Ga naar het tabblad Backup en klik op Backup beheren.

Selecteer de mappen waarvan u een backup wilt maken en klik op Backup starten

In dit menu, kunt u kiezn om een backup te maken van het Bureaublad en alle bestanden daarin, of van de mappen Documenten en Afbeeldingen, met alle bestanden daarin. Klik op Backup starten.

Wanneer u nu een bestand of map toevoegt aan het bureaublad en de mappen Documenten en Afbeeldingen, wordt er automatisch een back-up van gemaakt op OneDrive.

Om mappen en bestanden toe te voegen die niet op de hierboven getoonde locaties staan, moet u ze handmatig toevoegen.

Selecteer handmatig een bestand en kopieer het

Open Verkenner en navigeer naar de locatie van het bestand/de map waarvan u een backup wilt maken. Selecteer deze, klik er met de rechtermuisknop op en klik op Kopiëren.

Plak het gekopieerde bestand in de OneDrive-map om een backup te maken

Vervolgens navigert u naar OneDrive, en klikt u met de rechtermuisknop gelijk waar in het venster, en klikt u op Plakken. U kunt ook een bestand slepen en neerzetten in OneDrive. OneDrive maakt automatisch een back-up van de map / het bestand.

Status van bestanden in de OneDrive-map

Van alle bestanden die aan de OneDrive-map zijn toegevoegd, wordt automatisch een back-up in de cloud gemaakt. De groene cirkel met het vinkje erin geeft aan dat het bestand zowel lokaal als op OneDrive beschikbaar is en dat de bestandsversie op beide hetzelfde is. Het pictogram met een blauwe wolk geeft aan dat het bestand nog niet is gesynchroniseerd en alleen beschikbaar is op OneDrive. Het synchronisatiepictogram geeft aan dat het bestand momenteel wordt gesynchroniseerd.Klik op Hulp & Instellingen en klik op 'Online weergeven'

Om bestanden te openen die enkel beschikbaar zijn op OneDrive online, gaat u naar het Hulp & instellingen-uitklapmenu en kiest u Online weergeven.

Klik op het tandwiel voor Instellingen en vervolgens op Opties

Stap 2: Corrupte bestanden herstellen.

OneDrive zorgt ervoor dat de bestanden gesynchroniseerd blijven, dus de versie van het bestand op de computer is dezelfde versie in de cloud. Als ransomware uw bestanden echter heeft gecodeerd, kunt u gebruikmaken van de OneDrive versiegeschiedenis-functie en zo bestanden herstellen naar een versie die werd gemaakt voor de versleuteling.

Microsoft 365 heeft een ransomwaredetectiefunctie die u waarschuwt wanneer uw OneDrive-bestanden dreigen te worden versleuteld of werden aangevallen. Deze functie helpt u bij het herstellen van uw bestanden. Houd er echter rekening mee dat als u geen betaald Microsoft 365-abonnement heeft, u slechts één keer gratis detectie en bestandsherstel kunt gebruiken.

Als uw OneDrive-bestanden worden verwijderd, beschadigd of geïnfecteerd door malware, kunt u uw volledige OneDrive herstellen naar een eerder tijdstip. Hier ziet u hoe u uw volledige OneDrive kunt herstellen:

Uw Onedrive herstellen

1. Als u zich heeft aangemeld met een persoonlijk account, klikt u op het tandwiel Instellingen bovenaan de pagina. Klik vervolgens op Opties en selecteer Uw OneDrive herstellen.

Als u bent aangemeld met een werk- of schoolaccount, klikt u op het tandwiel Instellingen boven aan de pagina. Klik vervolgens op Uw OneDrive herstellen.

2. Selecteer op de pagina Uw OneDrive herstellen een datum in het uitklapmenu. Merk op dat als u uw bestanden herstelt na een automatische detectie van ransomware, de aanbevolen hersteldatum reeds voor u is geselecteerd.

3. Nadat u alle opties voor bestandsherstel heeft geconfigureerd, klikt u op Herstellen om alle verdachte wijzigingen aan uw bestanden ongedaan te maken.

De beste manier om schade door ransomware-infecties te voorkomen, is regelmatig backups van uw gegevens te maken.

▼ Toon discussie

Over de auteur:

Tomas Meskauskas

Ik ben gepassioneerd door computerbeveiliging en -technologie. Ik ben al meer dan 10 jaar werkzaam in verschillende bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen voor computertechnische problemen en internetbeveiliging. Ik werk sinds 2010 als auteur en redacteur voor PCrisk. Volg mij op Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van de nieuwste online beveiligingsrisico's. Lees meer over de auteur.

Het PCrisk-beveiligingsportal is een samenwerking van verschillende beveiligingsonderzoekers om computergebruikers te informeren over de nieuwste online beveiligingsrisico's. Meer informatie over de auteurs en onderzoekers van PCrisk vindt u op onze contact-pagina.

Onze richtlijnen voor het verwijderen van malware zijn gratis. Als u ons echter wilt steunen, kunt u ons een donatie sturen.

Over ons

PCrisk

PCrisk is een cyberbeveiligingsportaal dat internetgebruikers informeert over de nieuwste digitale bedreigingen. Onze inhoud wordt verstrekt door beveiligingsexperts en professionele malware onderzoekers. Lees meer over ons.

Verwijderingsinstructies in andere talen
QR Code
Locky Imposter virus QR code
Scan deze QR code om een snelle toegang te hebben tot de verwijderingsgids van Locky Imposter virus op je mobiele toestel.
Wij raden aan:

Verwijder vandaag nog Windows malware infecties:

▼ VERWIJDER HET NU
Download Combo Cleaner

Platform: Windows

Beoordeling van de redactie voor Combo Cleaner:
Oordeel van de redactieUitmuntend!

[Terug naar boven]

De gratis scanner controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Combo Cleaner is eigendom van en wordt beheerd door Rcs Lt, het moederbedrijf van PCRisk. Lees meer.