FacebookTwitterLinkedIn

Hoe scams zoals de "Final Warning" sextortion scam te herkennen

Ook bekend als: Final Warning spam
Schadeniveau: Medium

Wat voor soort mail is "Final Warning"?

Criminelen achter deze spamcampagne, die wordt geclassificeerd als sextortion scam, sturen e-mails naar veel mensen en hopen dat sommigen zich laten misleiden. Meestal proberen oplichters die dit soort e-mails versturen de ontvangers te chanteren met dreigementen om compromitterende, vernederende afbeeldingen of video's naar hun contacten te sturen. Wij raden u ten zeerste aan deze of andere, soortgelijke e-mailoplichting niet te vertrouwen.

Final Warning spam campaigne

Meer over de "Final Warning" sextortion scam e-mail

De oplichter achter deze sextortion-zwendel beweert dat dit de laatste waarschuwing is die wordt gegeven en dat een compromitterende video (en enkele andere details) op een online forum zal worden geplaatst tenzij binnen twee dagen 0,2 Bitcoin wordt betaald. De oplichter beweert ook dat de video zal worden verzonden naar alle mensen in de contactenlijst van de ontvanger.

De ontvangers betalen zogenaamd met de meegeleverde QR-code. Gewoonlijk sturen scammers sextortion en andere e-mailoplichting naar veel mensen. Vaak beweren ze dat de computer geïnfecteerd was met kwaadaardige software (bv. een Remote Access Trojan), waardoor ze toegang kregen tot de webcam en de microfoon van het slachtoffer of zelfs de volledige controle over het systeem konden overnemen.

Overzicht bedreiging:
Naam Final Warning Email Scam
Type bedreiging Phishing, Scam, Social Engineering, Fraude.
Valse Claim Cybercriminelen achter deze sextortion-zwendel beweren dat zij een compromitterende video van de ontvanger hebben opgenomen en dreigen die te verspreiden.
Grootte van het losgeld 0,2 Bitcoin, $5000 (afhankelijk van de zwendelvariant)
Cybercriminelen Cryptowallet bc1q9q2mkf5g2ncw5en2ywn8khpupt5k269mjhsc90, bc1q22cm6fl24uv4flgkeknys4dswm6x606uwaptuv, bc1qdjk883jq59zxmqvyaltuk8up7zf4q0v8m3tdhn, bc1qg83mldlxsldvf2446drd4nf2zad8drzqkz9zzx, bc1qg46xtjkgpc7y8rywty00qtu8hz3h2uz6pugdqd, bc1q2f7cuggc44zeetv4zu8an99aev77c5ggxgz6yp, bc1q9vpm62lw4deergdvkm2chrjn8cdkncfh0gn4lw
Symptomen Ongeoorloofde online aankopen, veranderde online wachtwoorden, identiteitsdiefstal, illegale toegang tot de computer.
Verspreidingsmethodes Misleidende e-mails, malafide online pop-up advertenties, zoekmachinevergiftiging, verkeerd gespelde domeinen.
Schade Verlies van gevoelige privé informatie, geldelijk verlies, identiteitsdiefstal.
Malware verwijderen (Windows)

Om mogelijke malware-infecties te verwijderen, scant u uw computer met legitieme antivirussoftware. Onze beveiligingsonderzoekers raden aan Combo Cleaner te gebruiken.
▼ Combo Cleaner voor Windows downloaden
Gratis scanner die controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Combo Cleaner is eigendom van en wordt beheerd door Rcs Lt, het moederbedrijf van PCRisk. Lees meer.

Voorbeelden van soortgelijke zwendelpraktijken

Meer voorbeelden van soortgelijke e-mailzwendel zijn "I KNOW YOU OPENED MY LAST MAIL", "The last time you visited a Porn website" en "Hacker who has access to your operating system". Helaas zijn er veel spamcampagnes die cybercriminelen versturen om ontvangers te verleiden tot het infecteren van systemen met malware via bijgevoegde bestanden of opgenomen websitelinks.

Voorbeelden van malware die via e-mails kan worden verspreid zijn TrickBot, Hancitor, Emotet en LokiBot.

Hoe infecteren spamcampagnes computers?

Gewoonlijk proberen cybercriminelen systemen te infecteren via spamcampagnes door e-mails te versturen met websitelinks of bijlagen. Vaak vermommen ze hun e-mails als belangrijk, officieel, enz. Ontvangers die de bijgevoegde bestanden openen die via links zijn gedownload, installeren meestal andere kwaadaardige programma's.

Voorbeelden van bestanden die cybercriminelen gewoonlijk bij hun e-mails voegen zijn Microsoft Office, PDF-documenten, uitvoerbare bestanden (.exe), archiefbestanden (bv. ZIP, RAR) en JavaScript-bestanden. Indien geopend met MS Office 2010 of later, infecteren MS Office-documenten systemen niet, tenzij ze toestemming krijgen om macro's opdrachten/bewerkingen in te schakelen.

Deze versies bevatten de modus Beschermde weergave, die voorkomt dat malware wordt geïnstalleerd via geopende documenten. Versies ouder dan MS Office 2010 bevatten deze functie echter niet en kunnen leiden tot de automatische installatie van kwaadaardige software.

Hoe de installatie van malware te voorkomen

Het is niet veilig om bijlagen (of websitelinks) te openen die zijn opgenomen in irrelevante e-mails, of als die e-mails zijn verzonden vanaf onbekende, verdachte adressen. Dit soort e-mails moet worden genegeerd. Alle software moet worden gedownload van officiële, betrouwbare websites.

Andere download- en installatiebronnen/kanalen zoals Peer-to-Peer netwerken (bijv. eMule, torrent clients), onofficiële pagina's, downloaders (en installers) van derden, freeware download pagina's, gratis file hosting websites, enz. moeten niet worden vertrouwd. Geïnstalleerde programma's mogen alleen worden bijgewerkt via geïmplementeerde tools en/of functies die door officiële ontwikkelaars worden geleverd.

Hetzelfde geldt voor het activeren van software. Gelicentieerde software mag niet worden geactiveerd met onofficiële ("cracking") tools. Dit is illegaal en leidt vaak tot de installatie van malware.

Scan het besturingssysteem regelmatig met betrouwbare antivirus- of antispywaresoftware en zorg ervoor dat deze up-to-date is. Als u al schadelijke bijlagen hebt geopend, raden wij u aan een scan uit te voeren met Combo Cleaner om geïnfiltreerde malware automatisch te verwijderen.

Tekst in het "Final Warning" e-mailbericht:

Subject: murka111

FINAL WARNING

Do you really think it was some kind of joke or that you can ignore me?

I can see what you are doing.

Stop shopping and f*cking around, your time is almost over. Yea, I know what you were doing past couple of days. I have been observing you.

Btw. nice car you have got there.. I wonder how it will look with pics of your d*ck and face...

Because you think you are smarter and can disregard me, I am posting the videos I recorded with you masturbating to the porn right now. I will upload the videos I acquired along with some of your details to the online forum. I amsure they will love to see you in action, and you will soon discover what is going to happen to you.

If you do not fund this bitcoin address with $1500 within next 2 days, I will contact your relatives and everybody on your contact lists and show them your recordings.

=======

Send 0.2 bitcoin (i.e approx $1500)

to this Bitcoin address:

Scan the QR code with mobile to get the address.

=======

You can buy bitcoin from many places like Bitstamp, Coinbase, Krakenetc, etc.

If you want to save yourself - better act fast, because right now you are f*cked. We will not leave you alone, and there are many people on the groups that will make your life feel really bad.

Een andere variant van deze e-mail zwendel:

Dο yοu thinκ it was sοme jοke or that you can ignore me? scam email

Tekst gepresenteerd binnen deze e-mail (oplichters gebruiken willekeurige tekens die op letters lijken om spamfilters te omzeilen):

Original message:

 

Dο yοu thιηκ it was sοme jοke or τhat you can ιgηore me? Ι can see whατ yοu αre dοiηg. Stορ shοpρiηg αnd fuckιηg arouηd, yοur τιme ιs αlmοst ονer. Yeα, I κnow whατ yοu were doiηg the pαsτ couρle of dαys. I hαve beeη obserνing yοur acτινιties.

Βy the wαy, a nice car you hαve goτ τhere. Ι woηder hοw iτ will lοok wιth τhe pιcs οf yοur d**k aηd face.

Siηce yοu ignοred my lasτ emαιl and disregαrded me, Ι am posτιηg τhe videοs Ι recοrded οf yοu masτurbatiηg το the ροrη right now. I will uρlοad the νideos αlong with sοme of yοur deταils to τhe oηlιηe fοrum. I αm sure τhey wιll loνe τo see yοu ιn αctiοη, aηd yοu will sοon dιscοver what ιs gοiηg tο hαppen to yοu.

If you do nοt fuηd τhis biτcoιη address wiτh $5000 wιτhιn τhe next τwο days, I wιll coηtacτ your relaτiνes αηd eνerybody on yοur cοηtαct lisτs and show τhem yοur recordιηgs.

======
Send:

$5000

tο this Βιτcoιη address:

bc1q9q2mkf5g2ncw5en2ywn8khpupt5k269mjhsc90
(Copy and pasτe iτ)
======

There αre maηy ρlaces you cαn buy bitcοιη lιke βiτstamρ, Coιηbαse, Krakeη, eτc., or you can Google τo fιnd more.

Ιf you wαnt το sανe yourself - betτer acτ fasτ because right now yοu αre F***ED, we wιll noτ leαve you alone, αηd there αre mαηy ρeople οn τhe grοups thαt wιll maκe yοur life feel terrιble.

 

"Clean" message:

 

Do you think it was some joke or that you can ignore me? I can see what you are doing. Stop shopping and fucking around, your time is almost over. Yea, I know what you were doing the past couple of days. I have been observing your activities.

By the way, a nice car you have got there. I wonder how it will look with the pics of your d**k and face.

Since you ignored my last email and disregarded me, I am posting the videos I recorded of you masturbating to the porn right now. I will upload the videos along with some of your details to the online forum. I am sure they will love to see you in action, and you will soon discover what is going to happen to you.

If you do not fund this bitcoin address with $5000 within the next two days, I will contact your relatives and everybody on your contact lists and show them your recordings.

======
Send:

$5000

to this Bitcoin address:

bc1q9q2mkf5g2ncw5en2ywn8khpupt5k269mjhsc90
(Copy and paste it)
======

There are many places you can buy bitcoin like Bitstamp, Coinbase, Kraken, etc., or you can Google to find more.

If you want to save yourself - better act fast because right now you are F***ED, we will not leave you alone, and there are many people on the groups that will make your life feel terrible.

Nog een voorbeeld van een spam e-mail met het thema "Last warning":

Final Warning-thema spam email (2021-05-13)

Tekst gepresenteerd binnenin:

Subject: FINAL WARNING

 

FINAL WARNING

Dear ********,

Your email will be terminate in next two days to keep your email, kindly
follow below and follow the instructions to retain your email .
 Click Here To Keep Your Account Safe!

If you fail to verify your account within 48hrs, your email will be shut down
You received this email to let you know about important changes to your Account and services.
******** © 2020

Een Portugese variant van Final Warning-thema spam e-mail:

Final Warning-thema spam email (2022-09-13)

Tekst gepresenteerd binnenin:

Subject: Warning

 

Olá, voce.

Este é realmente o final aviso.

Eu configurar trojan vírus no seu computador via um maduro sítio que voce é visitar regularmente.
Tudo pessoal dados é cloned ao meu servidores.
Eu consegui acesso o seu pessoal info , mensageiros instantâneos, redes sociais, e-mail, chat história e também contactos .

Este vírus de computador lete-me infiltrar-se o seu sistema. Isto é a adjustável - plataforma malware com coberto VNC.
Funciona sobre iOS, Google android, Windows com MacOS.
Isso é encriptado para que o seu computador aren nao pode identificar isto, eu limpeza é assinaturas todos os dia.

Enquanto agrupamento detalhes sobre voce, Eu descobri que voce um grande fa de porno web sítios.
Voce realmente adore a visita adulto páginas web e ver naughty clipes durante a obtençao de prazerorgasmico.

Eu actualmente crafado monitor gravaçao.
video clipe com adult filme a qual voce foram visualizando & voce saindo fora.
O seu face é evidentemente óbvio . Que vídeo vontade mata o seu reputaçao por um longo período de tempo .

Vou para mail isto vídeo a todos os seus amigos , conhecidos, mais Vou fazer isto video público aberto para qualquer pessoa na internet.
E Posso também publicar tudo do seu privado info (chamadas, mensagens , o seu pessoal videos e fotos , todos os seus segredos será livremente disponível)
Eu posso expor tudo isso Eu conseguiu encontrar no seu dispositivo para a público.

Penso compreende o que quero realmente dizer.
Este pode causa um verdadeiro catástrofe para si.

Eu vou ruína a sua vida permanentemente.

Eu estou certo voce na realidade nao o faça quer isto a ter lugar .

Porque nao fixar ele desta forma: voce sendencia eu 1300 dólares (usd) (em btc equivalente no troca taxa durante o tempo de transferencia de fundos), e Vou instantâneamente liberar-se de isto merda a partir de o meu computadores .
Próximo nós iremos perder interesse em um outro.

Meu bitcoin endereço para transacçao : bc1q9q8xzwey9mvk7fqd469hv5dz0y9ch437fu05t9

Se talvez voce nao realizar como envio fundos e o que é bitcoin. Utilizaçao google ou yahoo.

Eu fornecer-vos com 2 dias de trabalho .

Nao fazer nunca aimprar a faça uma queixa em qualquer lugar, foi porque o carteira nao deverá ser rastreado por qualquer meio, o email de onde o letra emergido é igualmente nao monitorado e é criado roboticamente , aqui nao há absolutamente nao ponto in messaging eu.
Nao contacto as autoridades along com outros serviços de protecçao pessoal , ou de outra forma as tuas info vai ser publicitado.
Quando voce clique em esta message , o temer arranca instancialmente . Eu irei receber um aviso que voce sava ela.
Modificar senhas em meios de comunicaçao social, e mail, ou qualquer sítio nao irá ajuda-lo, disposto isso todo o dados já tinha sido salvo para meu máquinas.

Boa sorte e nao ser estúpidos.

Een Franse variant van de Final Warning-spammail:

Final Warning-thema spam email (French variant)

Tekst gepresenteerd binnenin:

Salut.

C'est le dernier avertissement.

J'ai installé un virus de Troie sur votre systeme d'exploitation via un site Web pour adultes que vous fréquentez.
Toutes les données personnelles ont été copiées sur mes serveurs.
J'ai acces a vos données personnelles, a vos messageries, a vos réseaux sociaux, a vos courriels, a l'historique de vos discussions et a votre liste de contacts.

Mon virus me permet d'infiltrer votre systeme. C'est un virus multi-plateforme avec un VNC caché.
Il fonctionne sur iOS, Android, Windows et macOS.
Il est crypté pour que votre systeme ne puisse pas le détecter, j'efface ses signatures tous les jours.

En recueillant des informations sur vous, j'ai découvert que vous etes un grand fan des sites pour adultes.
Vous aimez vraiment visiter des sites pornographiques et regarder des vidéos cochonnes tout en ayant un orgasme.

J'ai déja fait une capture d'écran.
C'est un montage de la vidéo pornographique que vous regardiez a ce moment-la et de votre masturbation.
Votre visage est clairement visible. Cette vidéo va ruiner votre réputation pour toujours.

Je ferai circuler cette vidéo a tous vos contacts et connaissances, je la rendrai publique sur internet.
Et aussi je publierai toutes vos données personnelles (appels, correspondance, historique des visites, vos photos et vidéos personnelles, tous vos secrets seront dans le domaine public)
Je vais mettre tout ce que j'ai pu trouver sur votre appareil sur l'Internet public.

Je pense que vous savez ce que je veux dire.
Cela va etre un vrai désastre pour vous.

Je pourrais ruiner ta vie pour toujours.

Je ne pense pas que tu veuilles vraiment que ça arrive.

Résolvons la question de la maniere suivante : vous me transférez 1100 euros (EUR) (en équivalent bitcoin au taux de change en vigueur au moment du transfert de fonds) et je supprime immédiatement toutes ces saletés de mes serveurs.
Apres cela, nous nous oublierons l'un l'autre.

Mon portefeuille bitcoin pour le paiement : bc1qg83mldlxsldvf2446drd4nf2zad8drzqkz9zzx

Si vous ne savez pas comment transférer de l'argent et ce qu'est le bitcoin. Utilisez Google.

Je vous donne 2 jours ouvrables.

N'essayez pas de vous plaindre ou que ce soit, car il n'y a aucun moyen de retracer le portefeuille, le courrier d'ou provient la lettre est également intraçable et est créé automatiquement, il est donc inutile de m'écrire.
N'essayez pas de contacter la police ou d'autres services de sécurité, sinon vos coordonnées seront rendues publiques.
La minuterie a démarré automatiquement.

Je reçois une notification de l'ouverture de ce
Changer les mots de passe sur les réseaux sociaux, les mails, les appareils ne vous aidera pas car toutes les données ont déja été téléchargées sur mon cluster de serveurs.

Bonne chance et ne faites pas de betises.

Nog een variant van Final Warning-thema spam e-mail:

Final Warning Email Scam (2022-12-14)

Tekst gepresenteerd binnenin:

Subject: Here is the last warning! Your entire information has been copied. The entry in system is completed.

 

Hey.

This is the very last notice.

I hacked your computer system thru the Wifi modem you were linking to.

A few weeks prior, I accessed the systems that you used to get on the internet.

All of the info from your own devices was immediately duplicated to my computers.

I can take advantage of all your mobile device messengers, social media sites, emails, chats, and contact-list.

My computer virus regularly upgrades its signature (driver-based), so it stays invisible to antivirus software.
I assume at this point you fully grasp, the reason why I stayed unseen until this exact day

While gathering data with regards to you, I found you happen to be a big follower of mature websites and much more.
You truly prefer to visit adult web pages and watch dirty video clips while getting an orgasm.

I've actually made a web cam recording of you jacking off.
The croping and editing of the videos you were seeing right at that moment and your self pleasure.
Your happy face is clearly visible. I do not believe this type of content would-be really good for your status.

I can certainly direct this video out to everybody who realize who you really are.

I additionally have no problem with rendering all of your confidential data public over the internet.
I do believe you know what I mean.

It would be a true problem for you personally.

I'll be able to destroy your life permanently.

I suspect you really do not want that to occur.

Let us fix it using this method: you transfer me 1500 $ (usd) using btc equivalent at the moment of exchange), and I will promptly delete all your data from my computers.
Afterward, we will ignore each other.

My bitcoin address for transfering: bc1q9vpm62lw4deergdvkm2chrjn8cdkncfh0gn4lw

If you do not understand how to send finances & what btc is. Then key in the Google "Buy bitcoin".

I provide you with 2 working days to send me the cash.
The timer started counting automatically after you opened up the email.
I'll receive a notice when this email is opened.

Do not attempt to seek help, as the payment address can not be traced, email address the letter is coming from & can't be followed also and created digitally, hence there is no reason for texting me.
Don't  try to make contact with the law enforcement and other protection services, & if so, your data will undoubtedly be published.

Changing passwords online in social media sites, e-mail, & gadgets will not help you, since all the info is already downloaded to my computers.

All the best and do not do something foolish. Think of your forthcoming future.

Onmiddellijke automatische malwareverwijdering: Handmatig de dreiging verwijderen, kan een langdurig en ingewikkeld proces zijn dat geavanceerde computer vaardigheden vereist. Combo Cleaner is een professionele automatische malware verwijderaar die wordt aanbevolen om malware te verwijderen. Download het door op de onderstaande knop te klikken:
▼ DOWNLOAD Combo Cleaner De gratis scanner controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Combo Cleaner is eigendom van en wordt beheerd door Rcs Lt, het moederbedrijf van PCRisk. Lees meer. Door het downloaden van software op deze website verklaar je je akkoord met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

Snelmenu:

Soorten kwaadaardige e-mails:

Phishing email icon Phishing E-mails

Meestal gebruiken cybercriminelen misleidende e-mails om internetgebruikers ertoe te verleiden hun gevoelige privégegevens, zoals inloggegevens voor verschillende onlinediensten, e-mailaccounts of onlinebankiergegevens, prijs te geven.

Dergelijke aanvallen worden phishing genoemd. Bij een phishingaanval sturen cybercriminelen meestal een e-mail met een logo van een populaire dienst (bijvoorbeeld Microsoft, DHL, Amazon, Netflix), creëren ze urgentie (verkeerd verzendadres, verlopen wachtwoord, enz.) en plaatsen ze een link waarvan ze hopen dat hun potentiële slachtoffers erop zullen klikken.

Na het klikken op de link in zo'n e-mailbericht worden slachtoffers omgeleid naar een valse website die er identiek of zeer vergelijkbaar uitziet als de oorspronkelijke website. Slachtoffers worden dan gevraagd om hun wachtwoord, creditcardgegevens of andere informatie in te voeren die door cybercriminelen wordt gestolen.

Email-virus icon E-mails met kwaadaardige Bijlagen

Een andere populaire aanvalsvector is e-mailspam met kwaadaardige bijlagen die de computers van gebruikers infecteren met malware. Kwaadaardige bijlagen bevatten meestal trojans die in staat zijn wachtwoorden, bankgegevens en andere gevoelige informatie te stelen.

Bij dergelijke aanvallen is het belangrijkste doel van cybercriminelen om hun potentiële slachtoffers over te halen een geïnfecteerde e-mailbijlage te openen. Om dit doel te bereiken, wordt in e-mail meestal gesproken over recent ontvangen facturen, faxen of spraakberichten.

Als een potentieel slachtoffer in de val trapt en de bijlage opent, raakt zijn computer geïnfecteerd en kan de cybercrimineel veel gevoelige informatie verzamelen.

Hoewel het een gecompliceerdere methode is om persoonlijke informatie te stelen (spamfilters en antivirusprogramma's detecteren dergelijke pogingen meestal), kunnen cybercriminelen, als ze succes hebben, een veel breder scala aan gegevens bemachtigen en informatie verzamelen voor een lange periode.

Sextortion email icon Sexafpersing E-mails

Dit is een vorm van phishing. In dit geval ontvangen gebruikers een e-mail waarin wordt beweerd dat een cybercrimineel toegang heeft kunnen krijgen tot de webcam van het potentiële slachtoffer en een video-opname heeft van iemands masturbatie.

Om van de video af te komen, worden slachtoffers gevraagd om losgeld te betalen (meestal met Bitcoin of een andere cryptocurrency). Toch zijn al deze beweringen vals - gebruikers die dergelijke e-mails ontvangen, moeten ze negeren en verwijderen.

Hoe herkent u een kwaadaardige e-mail?

Hoewel cybercriminelen proberen hun lokmails er betrouwbaar uit te laten zien, zijn hier enkele dingen waar u op moet letten als u een phishing-e-mail probeert te herkennen:

  • Controleer het e-mailadres van de afzender ("van"): Ga met uw muis over het "from" adres en controleer of het legitiem is. Als u bijvoorbeeld een e-mail van Microsoft hebt ontvangen, moet u controleren of het e-mailadres @microsoft.com is en niet iets verdachts als @m1crosoft.com, @microsfot.com, @account-security-noreply.com, enz.
  • Controleer op algemene begroetingen: Als de begroeting in de e-mail "Geachte gebruiker", "Geachte @youremail.com", "Geachte gewaardeerde klant" is, moet dit argwaan wekken. Het is gebruikelijk dat bedrijven u bij uw naam noemen. Het ontbreken van deze informatie kan wijzen op een poging tot phishing.
  • Controleer de links in de e-mail: Ga met uw muis over de link die in de e-mail wordt gepresenteerd, als de link die verschijnt verdacht lijkt, klik er dan niet op. Bijvoorbeeld, als u een e-mail van Microsoft hebt ontvangen en de link in de e-mail laat zien dat het naar firebasestorage.googleapis.com/v0 gaat... moet u het niet vertrouwen. Het beste is om niet op de links in de e-mails te klikken, maar om de website van het bedrijf te bezoeken dat u de e-mail in de eerste plaats heeft gestuurd.
  • Vertrouw niet blindelings op e-mailbijlagen: Meestal zullen legitieme bedrijven u vragen om in te loggen op hun website en daar eventuele documenten te bekijken; als u een e-mail met een bijlage hebt ontvangen, is het een goed idee om deze te scannen met een antivirustoepassing. Geïnfecteerde e-mailbijlagen zijn een veelvoorkomende aanvalsvector die door cybercriminelen wordt gebruikt.

Om het risico op het openen van phishing en kwaadaardige e-mails te minimaliseren, raden wij u aan Combo Cleaner te gebruiken.

Voorbeeld van een spam e-mail:

Voorbeeld van een spam e-mail

Wat moet u doen als u in een e-mailscam getrapt bent?

  • Als u op een link in een phishing-e-mail hebt geklikt en uw wachtwoord hebt ingevoerd - moet u uw wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen. Meestal verzamelen cybercriminelen gestolen inloggegevens om deze vervolgens te verkopen aan andere groepen die ze voor kwaadaardige doeleinden gebruiken. Als u uw wachtwoord tijdig wijzigt, bestaat de kans dat criminelen niet genoeg tijd hebben om schade aan te richten.
  • Als u uw creditcardgegevens hebt ingevoerd - neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank en leg de situatie uit. Er is een goede kans dat u uw gecompromitteerde creditcard moet annuleren en een nieuwe moet aanvragen.
  • Als u tekenen van identiteitsdiefstal ziet - moet u onmiddellijk contact opnemen met de Federal Trade Commission. Deze instelling zal informatie over uw situatie verzamelen en een persoonlijk herstelplan opstellen.
  • Als u een kwaadaardige bijlage hebt geopend - uw computer is waarschijnlijk geïnfecteerd, moet u deze scannen met een betrouwbare antivirustoepassing. Voor dit doel, raden wij u aan gebruik te maken van Combo Cleaner.
  • Help andere internetgebruikers - meld phishing-e-mails bij de Anti-Phishing Working Group, het Internet Crime Complaint Center van de FBI, het National Fraud Information Center en het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waarom heb ik deze e-mail ontvangen?

Oplichters achter sextortion, phishing en soortgelijke oplichtingsmails sturen dezelfde mails naar alle ontvangers. Hun e-mails zijn niet persoonlijk gericht.

Ik heb een schadelijk bestand gedownload en geopend, is mijn computer geïnfecteerd?

Het openen van uitvoerbare bestanden veroorzaakt meestal onmiddellijke computerinfecties. Het openen van MS Office-documenten en sommige andere bestanden is echter veilig totdat aanvullende acties worden uitgevoerd (bijv. macro-opdrachten in kwaadaardige documenten worden ingeschakeld). Dit hangt af van het type geopend bestand.

Is mijn computer echt gehackt en heeft de afzender informatie?

Nee, oplichters achter sextortion scams beweren alleen dat ze een computer hebben gehackt of geïnfecteerd. In de regel bluffen ze alleen maar.

Hoe komen cybercriminelen aan mijn e-mailwachtwoord?

De meeste cybercriminelen verkrijgen wachtwoorden na data lekken of via phishing-websites.

Ik heb cryptocurrency gestuurd naar het adres dat in zo'n e-mail staat, kan ik mijn geld terugkrijgen?

Helaas zijn cryptotransacties onomkeerbaar. Er is geen manier om crypto terug te halen die al naar oplichters is gestuurd.

Ik heb de e-mail gelezen maar de bijlage niet geopend, is mijn computer geïnfecteerd?

Het openen van e-mails zonder de inhoud (links of bestanden) te openen is veilig.

Verwijdert Combo Cleaner malware-infecties die aanwezig waren in de e-mailbijlage?

Ja, Combo Cleaner verwijdert malware uit het besturingssysteem. Het kan bijna alle bekende malware detecteren. Hoogwaardige malware kan zich diep in het systeem verstoppen. Daarom is het uitvoeren van een volledige systeemscan om dit soort malware te verwijderen een must.

▼ Toon discussie

Over de auteur:

Tomas Meskauskas

Ik ben gepassioneerd door computerbeveiliging en -technologie. Ik ben al meer dan 10 jaar werkzaam in verschillende bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen voor computertechnische problemen en internetbeveiliging. Ik werk sinds 2010 als auteur en redacteur voor PCrisk. Volg mij op Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van de nieuwste online beveiligingsrisico's. Lees meer over de auteur.

Het PCrisk-beveiligingsportal is een samenwerking van verschillende beveiligingsonderzoekers om computergebruikers te informeren over de nieuwste online beveiligingsrisico's. Meer informatie over de auteurs en onderzoekers van PCrisk vindt u op onze contact-pagina.

Onze richtlijnen voor het verwijderen van malware zijn gratis. Als u ons echter wilt steunen, kunt u ons een donatie sturen.

Over ons

PCrisk

PCrisk is een cyberbeveiligingsportaal dat internetgebruikers informeert over de nieuwste digitale bedreigingen. Onze inhoud wordt verstrekt door beveiligingsexperts en professionele malware onderzoekers. Lees meer over ons.

Verwijderingsinstructies in andere talen
QR Code
Final Warning spam QR code
Scan deze QR code om een snelle toegang te hebben tot de verwijderingsgids van Final Warning spam op je mobiele toestel.
Wij raden aan:

Verwijder vandaag nog Windows malware infecties:

▼ VERWIJDER HET NU
Download Combo Cleaner

Platform: Windows

Beoordeling van de redactie voor Combo Cleaner:
Oordeel van de redactieUitmuntend!

[Terug naar boven]

De gratis scanner controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Combo Cleaner is eigendom van en wordt beheerd door Rcs Lt, het moederbedrijf van PCRisk. Lees meer.